Benedykt Serwus

Numer biegłego: 9497 · biuro-remove-@mbjk.pl

Zeskanuj wizytówkę

Wizytówka do zeskanowania

Benedykt Serwus, właściciel Biura Audytorskiego absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego, ekonomista o wieloletniej praktyce na stanowisku głównego księgowego, biegły rewident nr ewid. 9497.

Uprawnienia do badania sprawozdań finansowych w trybie przewidzianym ustawą o biegłych rewidentach i ich samorządzie - zaświadczenie o wpisie na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych.

W ramach renomowanej firmy audytorskiej badaliśmy na rynku wielkopolskim sprawozdania finansowe  za okresy od 1997 roku do 1999 roku oraz samodzielnie na własny rachunek od 2000 roku - jednostek przemysłowych, budowlanych, handlowych, transportowych i innych.

Zakresem naszych badań objęte były firmy państwowe, spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, a także spółki jawne i osoby fizyczne.

Oferta

Nasza oferta

 • Badanie sprawozdań finansowych
 • Doradztwo podatkowe
 • Doradztwo w zakresie rachunkowości
 • Usługi poświadczające
 • Opracowanie analiz ekonomiczno - finansowych, prognoz, budżetów i biznes planów
 • Przeprowadzenie ekspertyz ekonomiczno finansowych
 • Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych
 • Działalność wydawnicza i szkoleniowa w zakresie rachunkowości, rewizji finansowej i podatków

Badanie sprawozdań finansowych

Badania sprawozdań finansowych są przeprowadzone zgodnie z wszelkimi wymogami prawnymi, to jest:

 • ustawą z dnia 29.09.19994 roku o rachunkowości ( tekst jednolity Dz.U. z 2021 roku poz. 217 z późniejszymi zmianami)
 • ustawą z dnia 11.05.2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym ( tekst jednolity Dz.U. z 2022 roku, poz. 1302 z późniejszymi zmianami)
 • Krajowymi Standardami Rewizji Finansowej w brzmieniu Międzynarodowych Standardów Badania (MSB)
 • Zasadami etyki zawodowej biegłych rewidentów

Kontakt

MBJK Audyt Benedykt Serwus Biegły Rewident

Podmiot uprawniony do badań sprawozdań finansowych nr 2356.

biuro-remove-@mbjk.pl
Swadzim, ul. Lipowa 9/3
62-080 Tarnowo Podgórne
NIP 7771546114